تجربه

قدیما: نسخه ای تمیز و درست و بدون اشکال تحویل دستگاه دولتی می دادیم.

جدیدا: حتما چند تا ایراد گل درشت و واضح توی فیلم می ذاریم از اون اشکالاتی که هر ببوگلابی می تونه تشخیص بده و ذوق کنه

حکمتش

قدیما: کارشناس بیسوادی که  از طرف رییس، مسئول ارزیابی فیلم شده  چون چیزی که به عقل ناقصش برسه پیدا نمی کرد ایرادات مسخره و بیخودی می گرفت که مرغ پخته تو دیگ خنده ش می گرفت ولی ما رو عصبانی می کرد، جدی هم می گفت و پاشم می ایستاد. بالاخره رییس اونو مسئول این کار کرده بود و  حتما باید ایراد می گرفت تا نشون بده این کاره است نمی فهمید که کارشناس می تونه حسن های یک کارو هم ببینه و انعکاس بده

جدیدا: کارشناس نخبه ایرادهای گل درشت و عامدانه را با خوشحالی پیدا می کنه ، برگه شو پر می کنه، وظیفشو انجام میده و تازه به ما اطمینان میده که با حل این مشکلات  می تونید قسط آخرتونو بگیرید. نکته جالبش اینه که نسخه اصلاح شده مد نظر این نابغه همون موقع تو کیف مونه ، فقط یکی دو روز دیگه تحویلش میدیم

 

/ 1 نظر / 92 بازدید
روزبه

راه حل ها و نبوغ ایرانی [چشمک] تازه به غیر از این مگر میشه که کاری بدون ایراد باشه فقط کار خداست که ایراد نداره پس بذار خودمون ایراد توش کار بگذاریم که نعوذ بالله تو کار خدا دخالت نکرده باشیم