سرزمین تومانیا جای غریبی است

 1)کشوری‌ست که هفتاد میلیون نجات‌دهنده دارد اما جوی خیابان‌هاش را آشغال کیپ می‌کند. کشوری‌ست که همه با حواس جمع اخبارگوش می‌کنند. در تاکسی‌هاش اوضاع سیاسی را به بحث و بررسی می‌گذارند. صدهزار ایده و اندیشه برای آبادانی‌اش دارند اما باغاتش رو به نابودی‌ست. جوی‌ها و نهرهاش رو به خشکیدن است. درخت‌هاش دودزده و کثیف هستند. زندان‌هایش پراست.  کشوری‌ست که دلش لک زده برای یک نفر که نخواهد نجاتش بدهد، بلکه صادقانه بخواهد در آن زندگی کند.علیرضا روشن(با کوچولویی جرح و تعدیل)

2)و سرزمینی که مردمانش  یه عمر" شادی بعد از گل " را تمرین می کنند بدون اینکه حتی یه " شوت در چهارچوب" در کارنامه شون باشه. 

/ 4 نظر / 21 بازدید
معلم روستا

سلام تومانیا سرزمینی است که فقط در آن در حال تحول هستند.از انواع مختلف و نکته جالب این است که همه آنها بنیادین هستند. ما هم دور از این تحولات نیستیم و با گوشت و پوستمان احساسش می کنیم. این فوتبال هم از آن دسته تحولات است!!!!!!

امیررضا

چقدر این دوتا جمله به زندگی ما شباهت داره[گل][گل]

پرشکوه

این کشور اشناست اسمش ایران نیست.

همکار

بیچاره مردم تومانیا!! خوب شد که ما اونجا به دنیا نیومدیم!!! راستی شما این کشورو از کجا می شناسید؟ تونقشه که اسمش نیست!!!!