همایش بیچاره گان

گردهم آیی پژوهشگران و اندیشمندان سازمان بهم خورد. همشم تقصیر منه. کلیپی که ساختم و اول مجلس پخش شد حاوی گناهی نابخشودنی بود. سلسله مراتب را در پخش تصاویر مسئولین رعایت نکرده بودم. تصویر کارمندی را پیش از چهره نئاندرتال معاون محترم  گذاشته بودم. ایشان هم به حالت قهر جلسه را ترک کردن. مسئول همایش زنگ زده با صدایی که می لرزه : بیچاره م کردی، بیچارم میکنه ،از دلش در نمیره......

 من هم که دستمزدمو قبلن گرفتم و می دانم این رابطه کاری به پایان آمده براش خوندم:.... فرزند زمانه منم، بیچاره منم

 

 

/ 4 نظر / 19 بازدید
پرشکوه

شما چرا اخه شما که تو این سیستم بودید نباید این کار رو می کردید.[نیشخند]

امير

واقعا به خاطر همچين كاري قهر كرد رفت؟! عجب آدم بدبخت و عقده اي بوده

لیلا

همان بهتر که رفت:دی

روزبه

بزرگان تعريف ميكنند كه جد مادري ام كه از خان هاي منطقه بوده يه بار يك مهماني براش مياد نوكر بخت برگشه اش بر اثر حواس پرتي دست مهمان كه خان ديگري بوده قبل از او ميشورد ميگويد كه بعد از رفتن مهمان تا غروب همان روز در اثر ناراحتي مرتب چپق ميكشد و نوكر بد بخت را به شلاق ميكشد اما به همين هم راضي نميشود التماس نوكر هم چاره نميكند او را به محل امامزاده اي در همان محل ميبرد و با تپانچه ميكشد پيينوشت : يكي ازكاربردهاي امامزاده پينوشت دو : فاميل اين حركت غير انساني وحشيانه ناشي از غرور را به عنوان بزرگي و عظمت گذشتگان خود نام ميبرند و به ان افتخار ميكنند واقعا فكر كرده ايم اين كه هميشه ديكتاروها برما حكومت كرده اند دليل اولش در انديشه ديكتاتور پرستي خود ماست ؟