قبلنا می گفتن آدم سالم لبخند میزنه

بچه های کلاس به دانش آموزی که همیشه لبخند بر لب داره لقب " سکته کرده" دادن.

/ 4 نظر / 15 بازدید
پرشکوه

بچه های امروزه خیلی فرق می کنند با اون قدیم الفاظ خیلی عوض شده.

معلم روستا

سلام فکر کنم مانند خیلی چیزها مشکل ما در عوض شدن تعاریف است. درپناه حق

محیا

همه گیره واژگونی برخی ارزش ها رو می گم!

صالحی

درود بر شما مطلب ناراحت کننده ای یه. اما با توجه به جامعه ی عبوسی که پیرامون مارو گرفته واقعیت عجیبی نیست. بروزیم برادر