طویله نبود واحد اعتبارات بانک بود

کارمند: گوسفندی؟

ارباب رجوع: نه، گاوم.

 

روشنگری: گویندگان کلمات فوق  بخش " متقاضی وام خرید"  را از صحبت خود حذف کرده  و به چنین ایجاز هنرمندانه ای رسیده بودن. خیلی هم جدی و مودب بودن.

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
پرشکوه

[قهقهه] آقا الان من این شکلیم.

معلم روستا

سلام چقدر تفسیر دارد این دیالوگ کوتاه. این ایجاز بسیار هنرمندانه است. ببخشید اعتبارات بانک سه هزار. . . . . در پناه حق

قوری

اون بخش خیلی وقته حذف شده و البته که هنرمندانه