خلاصه جلسه امروز

- پیشنهاد اول من...

- نمی خواد بگی حاجی ، نگفته تصویبه، قطعیه. برو سراغ دومی.

- بله، شما لطف دارید. پیشنهاد دوم من  که  ......

- حاجی جان ببخشید میون حرفت می پرم ولی  اونم تصویبه. حله. ...خب،پیشنهاد دیگه ای نیست؟

-....

- خسته نباشید، ختم جلسه.

 

 

 

/ 3 نظر / 44 بازدید
موذن

با مطالب : پنجمین جاده ، ضروری ترین جاده / برزخ دیدگاهها شهرداری یا کارخانه سیمان / مخالفت با احداث جاده در جنگل ابر به روزم منتظر نگاه مهربان و نظر ارزشمندتان هستم . با تقدیم بهترین آرزوها

روزبه

از برنامه چشن انداز عقبیم خو باید سریعتر برسیم [چشمک]