در گریختن رستگاریی نیست

پرتگاه انتها ندارد، مگر به فکرش نباشی...در گریختن رستگاریی نیست، بمان و چیزی از خودت بساز که نشکند...! "غزاله علیزاده"

/ 7 نظر / 18 بازدید
پرشکوه

دقیقا تقدیر ادم یه جور رقم خورده ادم باید سعی کنه مطابق با اون خوب عمل کنه.

Ye Dokhtar

[گل]ماندن سخت است.. در ماندن همه چیز تلاش می کند که نایستی.. ولی در سقوط، حتی جاذبه زمین کمک می کند..!!!

معلم روستا

سلام عمری گریختم و در گوشه دنج برای خود زیستم. حالا گوشه دنجم را پنهان کرده ام و به مبارزه برخواسته ام. نبرد نابرابر است و دشمن تا دندان مسلح ، ولی نبرد می کنم،پس هستم. درپناه حق