بی ربط به فیلم جیلان نیست

خورشید همچنان می‌دمد و خورشید غروب می‌کند و به همان جایی که طلوع کرده بود می‌شتابد...
همه چیز به همان گونه که بوده است، خواهد بود... و در زیر خورشید هیچ چیز تازه‌ای نیست...
من تمامی آنچه را که در زیر خورشید انجام شده است، دیده‌ام؛ و هان، همه بیهودگی و آزردگی روان است.ارنست همینگوی.

پ.ن:در فیلم جیلان نورافکن ها وظیفه خورشید را انجام می دهند.

/ 1 نظر / 14 بازدید