حافظه کم

عنوان این پست نام و نام خانوادگی یه دانش آموزه. همین.

/ 4 نظر / 13 بازدید
پرشکوه

کدوم نام کدوم نام خانوادگبه عنی کم هم فامیلی میشه[تعجب]

آقابزرگ

همیشه مختصر و مفید مینویسید و این توانایی خاصی میخواد که شما دارین. به این فامیلی ها اینها رو هم اضافه کن: گرگ، پلنگ، خاک برسر، یابو محلی، کسلخه و .... اگه خودشون به فکر نیستن باید ثبت احوال یه فکری کنه[گل]

معلم روستا

سلام من هم دانش آموزی داشتم به نام: کریم کشته داوطلب

شاگرد

اگه پرشکوه را طایفه کم پیداش کنن...